STICHTING DIKKE VINGER

MISSIE

Stichting Dikke Vinger heeft ten doel het algemeen belang te dienen door zich actief in te zetten voor een samenleving waarin dikke mensen gelijkwaardig kunnen leven, vrij van stigma en discriminatie.

Dikke Vinger is sinds 25 mei 2021 officieel een stichting. We zijn een kleine organisatie van vrijwilligers die door middel van donaties en subsidies activiteiten kan uitvoeren, en onafhankelijk is van bedrijven en overheden.

Wil je ons graag supporten? Met jouw bijdrage kunnen we onze activiteiten blijven uitvoeren en dikke mensen verder op weg helpen. Doe een eenmalige of terugkerende donatie.

VISIE

Dikke Vinger wil verandering brengen op intra persoonlijk, interpersoonlijk en institutioneel niveau door te werken vanuit drie pijlers: info (informeren en voorlichten), support (verbinding en ondersteuning) en actie (bestaansrecht en representatie).

De organisaties die in Nederland actief zijn (op het moment van oprichting) voor de belangen van dikke mensen, zijn niet vrij van stigma. Zij richten zich voornamelijk op ‘ob*sitas’ en ‘overgew*cht’ met BMI als basis. Zij gaan ervan uit dat gewichtsverlies de gezondheid en kwaliteit van leven van dikke mensen verbetert en leggen daarmee de verantwoordelijk grotendeels bij het individu.

Stichting Dikke Vinger wil niet het lichaamsgewicht van mensen veranderen (in de hoop dat zij dan niet meer gestigmatiseerd worden), want voor hulp-bij-afvallen kun je overal terecht in de wereld. Wij willen de systemen aanpakken die dikke mensen buitensluiten, benadelen en beperken.

Dikke Vinger is dan ook de eerste stichting in Nederland die de belangen van dikke mensen op een inclusieve manier benadert. Want dikke mensen hebben – onafhankelijk van gewicht, leefstijl of gezondheidsstatus – recht op respect en een gelijkwaardige behandeling.

De vrijwilligers van Dikke Vinger creëren o.a. meer zichtbaarheid voor dikke mensen en zijn beschikbaar als gesprekspartner en (ervarings)deskundige bij beleidsmakers in o.a. de zorgsector en de overheid.

Daarmee sluit de stichting zich als Nederlandse organisatie aan bij internationale organisaties die binnen de social justice-beweging strijden voor fat acceptance en fat liberation.

BESTUUR

Anoesjka
Sigrid
Jenny

Voorzitter | Anoesjka M. Minnaard – Den Haag
Secretaris | Sigrid N. van der Meer – Utrecht
Penningmeester | Jenny Klijnsmit – Rotterdam

Bestuurslid 4 | vacant
Bestuurslid 5 | vacant

KERNPRINCIPES

Stichting Dikke Vinger staat voor:

 • Verbinding van dikke mensen onderling
 • Een scherpe en genuanceerde houding
 • Onafhankelijkheid
 • Toegankelijkheid
 • Inclusiviteit

De stichting wil deze kernwaarden op elk moment zo goed mogelijk in de praktijk brengen op een intersectionele manier. De stichting committeert zich om hierin te blijven groeien en leren zodat we onze principes kunnen blijven actualiseren.

NOODZAAK

Hoewel het eerste artikel uit de Nederlandse Grondwet ongelijke behandeling en discriminatie nadrukkelijk verbiedt, is geïnstitutionaliseerde discriminatie en stigmatisering van dikke mensen aan de orde van de dag. En dat moet veranderen.

Het is urgent dat discriminatie en stigmatisering van dikke mensen aan de kaak gesteld én uitgebannen wordt. Daarnaast herkennen we een grote behoefte om in een veilige omgeving samen te komen met elkaar om te kunnen praten over dik zijn, maar die ruimte is schaars. 

Vanuit deze urgentie is Stichting Dikke Vinger in het leven geroepen, zodat we samen kunnen werken aan een toekomst waar dikke mensen gezien en gehoord worden door elkaar én door anderen. 

Dikke Vinger heeft tot doel om een samenleving te creëren waarin dikke mensen in gelijkwaardigheid en vrijheid kunnen leven.

DOELSTELLING

Om de missie en visie van Stichting Dikke Vinger te kunnen realiseren werken we projecten en activiteiten uit waarmee we verandering brengen op intrapersoonlijk, interpersoonlijk en institutioneel niveau.

 • Dat doen we o.a. door: 
  bijeenkomsten, campagnes, projecten, evenementen en andere activiteiten te organiseren;
 • trainingen en lezingen te geven;
 • ons beschikbaar te stellen als gesprekspartner en ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld bij beleidsmakers in de zorgsector en de overheid.

KVK GEGEVENS

KvK nummer | 82885133
RSIN | 862640829

Rechtsvorm | Stichting
Statutaire naam | Stichting Dikke Vinger
Statutaire zetel | Rotterdam
Adres | Van Wijngaardenlaan 25, 3078JP Rotterdam
E-mailadres | info@dikkevinger.org
Akte van oprichting | 25-05-2021

JAARVERSLAGEN

Vanaf 25 mei 2021 is het officieel: Dikke Vinger is een stichting! Dit werd financieel mogelijk gemaakt door de Spark subsidie van Mama Cash waar we ontzettend blij mee en dankbaar voor zijn. 

Met trots presenteren we het jaarverslag voor 2021 van Stichting Dikke Vinger, notarieel opgericht op 25 mei 2021 in Rotterdam.

Dikke Vinger is ondertussen al meer dan een jaar officieel een stichting en daar zijn we nog steeds heel trots op. Dit jaar was voor ons een jaar van groei en uitdagingen. Met onze sociale activiteiten, zoals de kledingruil en stranddag, blijven we voldoende mensen bereiken die samen willen komen in een gezellige en veilige sfeer. Ook onze supportgroepen zijn nog steeds een vaste waarde binnen onze stichting. Daar hebben we dit jaar zelfs een uitbreiding gezien: we hebben nu ook een tak in Amsterdam die supportgroepen organiseert. Verder hebben we twee stagiairs begeleid en meegewerkt aan onderzoeken van studenten. Onze groei brengt ook uitdagingen met zich mee. We zijn ons er bijvoorbeeld erg van bewust dat onze organisatie weinig divers is, met een wit bestuur en een hoofdzakelijk wit publiek. Daar willen we actief verandering in brengen. Eind 2022 hebben we de Spark-subsidie van Mama Cash ontvangen om onze supportgroepen te kunnen uitbreiden naar verschillende thema’s. We willen deze supportgroepen laten leiden door mensen die deel uitmaken van intersecties zoals dik/queer, dik/bipoc en dik/neurodivers. We maken hiermee een eerste stap van ons kernprincipe om inclusiviteit nog beter in de praktijk te brengen.

JAARREKENINGEN

STRATEGIE

Voortvloeiend uit de missie, visie en kernwaarden van Stichting Dikke Vinger willen we verandering brengen op drie niveaus:

INTRAPERSOONLIJK

 Je eigen gevoelens

Op dit niveau helpen we dikke mensen om hun geïnternaliseerde angst om dik(ker) te worden te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer ze denken dat het fout en verkeerd is om dik te zijn, het gevoel hebben dat ze nooit goed genoeg zijn zolang ze dik zijn, schuldgevoelens hebben rond voeding en beweging, en schaamte voelen over hun lichaam. 

-> De gevoelens die eigen zijn aan dit niveau kunnen ook voorkomen bij slanke mensen.

INTERPERSOONLIJK​

Contact tussen mensen

Op dit niveau willen we ervoor zorgen dat dikke mensen weerbaarder worden in onze maatschappij die dikke mensen stigmatiseert. Bijvoorbeeld wanneer ze een opmerking krijgen van anderen over hun lichaam, over wat ze eten en/of over hoeveel ze bewegen.

 -> Op dit niveau lopen de ervaringen van dikke en slanke mensen uiteen.

INSTITUTIONEEL

Structuur en organisatie van onze samenleving.

Op dit niveau willen we gewichtsdiscriminatie en -stigma aanpakken in onze maatschappij. Bijvoorbeeld wanneer dikke mensen uitgesloten worden in de zorgsector en bij verzekeraars op basis van BMI, of op basis van vooroordelen (zoals lui of niet representatief) in het onderwijs of op de banenmarkt. 

-> De ervaringen op dit niveau komen uitsluitend voor bij dikke mensen. 

ACTIVITEITEN

Dikke Vinger werkt vanuit drie pijlers om de doelstellingen in de praktijk om te zetten: info (informeren en voorlichten), support (verbinding en ondersteuning) en actie (bestaansrecht en representatie).

INFO

Met het onderdeel ‘Info’ willen we mensen informeren en voorlichten. De werkzaamheden die we hiervoor uitvoeren, zijn o.a.:

 • De maatschappij informeren over het bestaan en de gevolgen van discriminatie, vooroordelen en stigmatisering van dikke mensen.
 • De media informeren over hoe stigmatisering en stereotypering te voorkomen in tekst en beeldmateriaal, zoals in ons project Dik in de media.
 • De medische wereld informeren over de ervaring en toegankelijkheid van dikke mensen in de zorg, en hoe daar rekening mee te houden op een gewichtsinclusieve manier, zoals in ons project Dik Bij De Dokter.

SUPPORT

Het onderdeel ‘Support’ is voor dikke mensen om elkaar te ondersteunen door ervaringen met elkaar te delen. De werkzaamheden die we hiervoor uitvoeren, zijn o.a.:

 • Supportgroepen (online en offline) organiseren.
 • Evenementen organiseren zoals een kledingruil, stranddag, online quiz, etc. om schaamte rondom dik zijn te doorbreken en andere dikke mensen te ontmoeten.
 • Een podcast en sociale-media-kanalen beheren om de verbinding tussen (dikke) mensen te bevorderen.

ACTIE

Met het onderdeel ‘Actie’ richten we ons op bestaansrecht en representatie van dikke mensen. De werkzaamheden die we hiervoor uitvoeren, zijn o.a.:

 • Een maatschappelijk debat op gang brengen over en kritiek uiten op de fysieke ontoegankelijkheid voor dikke mensen op het gebied van o.a. kleding, vervoer en uitgaansgelegenheid.
 • Sociale-media-acties uitvoeren, zoals op International No Diet Day.
 • In gesprek gaan met organisaties en instellingen, zoals in ons overleg met het ministerie van VWS over het Nationaal Preventie Akkoord.