WIE ZIJN WE?

ONS TEAM

Dikke Vinger is een team van onbetaalde vrijwilligers die in hun vrije tijd samenwerken om een betere wereld te creëren voor dikke mensen. Dikke Vinger staat voor verbinding van dikke mensen onderling, een kritische en genuanceerde houding, onafhankelijkheid, toegankelijkheid en inclusie.

De stichting wil deze kernwaarden op elk moment zo goed mogelijk in de praktijk brengen op een intersectionele manier. De stichting committeert zich om hierin te blijven groeien en leren zodat we onze principes kunnen blijven actualiseren.

OVER DE STICHTING

Stichting Dikke Vinger heeft ten doel het algemeen belang te dienen door zich actief in te zetten voor een samenleving waarin dikke mensen gelijkwaardig kunnen leven, vrij van stigma en discriminatie.

Dikke Vinger is sinds 25 mei 2021 officieel een stichting. We zijn een kleine organisatie van vrijwilligers die door middel van donaties en subsidies activiteiten kan uitvoeren, en onafhankelijk is van bedrijven en overheden.

WIL JE ONS HELPEN?

Elke bijdrage is waardevol.

Wil je graag bijdragen aan Dikke Vinger zonder ergens aan vast te zitten? Dan is een eenmalige schenking, klein of groot, een goede optie.

Met jouw bijdrage kunnen we onze activiteiten blijven uitvoeren, zoals supportgroepen realiseren, workshops geven, evenementen organiseren en andere projecten uitwerken.

OVER ONS

Stel je voor dat je door onbekenden op straat minutenlang wordt aangestaard zonder écht gezien te worden. Dat je in winkels geen comfortabele en leuke kleding kunt vinden in jouw maat. 

Dat je op feestjes te horen krijgt dat je de taart misschien beter kan laten staan. Dat mensen ongevraagd hun mening geven over jouw gezondheid. Dat een dokter je adviseert om af te vallen nog voordat hij je klachten heeft onderzocht.

Dat is de dagelijkse realiteit van veel dikke mensen. In onze maatschappij worden dikke mensen benadeeld in uiteenlopende situaties: van sollicitatieprocedures tot in de media, van de behandeling door medisch personeel tot in kledingwinkels. 

Hoewel het eerste artikel uit de Nederlandse Grondwet ongelijke behandeling en discriminatie nadrukkelijk verbiedt, is geïnstitutionaliseerde discriminatie en stigmatisering van dikke mensen aan de orde van de dag. En dat moet veranderen.

Discriminatie en stigmatisering van dikke mensen moet dringend aan de kaak gesteld én uitgebannen wordt. Daarnaast herkennen we een grote behoefte om in een veilige omgeving samen te komen met elkaar om te kunnen praten over dik zijn, maar die ruimte is schaars. 

Vanuit deze urgentie is Dikke Vinger in het leven geroepen, zodat we samen kunnen werken aan een toekomst waar dikke mensen gezien en gehoord worden door elkaar én door anderen. Dikke Vinger heeft tot doel om een samenleving te creëren waarin dikke mensen in gelijkwaardigheid en vrijheid kunnen leven.

DE ENIGE IN NEDERLAND

Dikke Vinger is in maart 2018 opgestart door Non van Driel en Merel Wildschut als supportgroep voor dikke mensen. Zij zagen namelijk dat er behoefte was bij dikke mensen om te bestaan in het lichaam dat ze hebben en om de ervaringen die daaruit voortkomen te delen.

Er bestaat tot op heden geen organisatie in Nederland die zich inzet voor dikke mensen vanuit respect en lichaamsacceptatie (het is oké om dik te zijn), en die dikke mensen een veilige ruimte biedt om te zijn wie ze zijn. 

Organisaties in Nederland die momenteel actief zijn, voor de belangen van dikke mensen, zijn niet vrij van geïnstitutionaliseerd (medisch) stigma. Zij richten zich voornamelijk op ob*sitas met de (achterhaalde) BMI als indicatie.

Stichting Dikke Vinger wil niet het lichaamsgewicht van mensen veranderen (in de hoop dat zij dan niet meer gestigmatiseerd worden), want voor hulp-bij-afvallen kun je overal terecht in de wereld. Wij willen de systemen aanpakken die dikke mensen buitensluiten, benadelen en beperken.

Dikke Vinger is dan ook de eerste stichting in Nederland die de belangen van dikke mensen op een inclusieve manier benadert. We creëren meer zichtbaarheid en zijn beschikbaar als gesprekspartner en ervaringsdeskundige bij beleidsmakers in o.a. de zorgsector en de overheid.

Ondertussen bestaat Dikke Vinger uit drie pijlers: info, support en actie. Naast de supportgroep is er ook een actiegroep opgezet die met online en offline activisme ruimte creëert voor dikke mensen, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.

'DIK' ALS NEUTRAAL WOORD

Dikke mensen worden elke dag bewust of onbewust geconfronteerd met vooroordelen. De kans is daarom groot dat je het helemaal niet fijn vindt om jezelf ‘dik’ te noemen. Misschien vind je het zelfs een akelig woord of vind je het maar raar dat wij onszelf dik noemen. Dat snappen we heel goed en we lichten het daarom graag even toe.

Dikke Vinger gebruikt ‘dik’ niet als scheldwoord, maar als neutrale beschrijving van het lichaam.

Net als de woorden klein en groot, kort en lang zijn dik en dun neutrale omschrijvingen. Denk bijvoorbeeld aan een dik boek of een dikke jas. Of denk aan een dikke boterham, een dikke boom of dik voor mekaar.

Zodra ‘dik’ op een lichaam van toepassing is, worden er vaak onterecht negatieve associaties aan gekoppeld zoals, lui, ongezond, lelijk, vies en ongedisciplineerd. We willen niet bewijzen dat alle dikke mensen wél gedisciplineerd en gezond zijn, maar enkel benadrukken dat deze eigenschappen niet af te lezen zijn van lichaamsvorm of maat.

Dikke Vinger wil het woord ‘dik’ neutraliseren en daarom gebruiken we dit woord op onze website. Zo hopen we de negatieve lading weg te kunnen nemen; voor onszelf en voor de buitenwereld.