DIK IN DE MEDIA

DIKKE MENSEN IN DE MEDIA

Dikke mensen worden elke dag bewust en onbewust geconfronteerd met vooroordelen. De ideeën die we als maatschappij over hen hebben zijn zo wijdverspreid en ‘normaal’ geworden dat het bijna niet meer opvalt wanneer ze gebruikt worden.

“Dikke mensen zijn lui, slordig en onaantrekkelijk. Ze hebben gewoon niet genoeg wilskracht, want als ze wat minder zouden eten en meer zouden bewegen, dan vallen ze vanzelf af.

Heb je een afbeelding nodig die past bij een artikel dat gaat over dikke mensen?

Gebruik dan deze handige checklist met voorbeelden en linkjes om te kiezen voor respectvolle foto’s en video’s van dikke mensen.

Deze vooroordelen worden jammer genoeg dikwijls bevestigd door de eenzijdige manier waarop dikke mensen afgebeeld worden in de media.

Uit een analyse van het RUDD Center blijkt dat meer dan 65% van de online nieuwsberichten over dikke mensen stigmatiserend is. Dat betekent dat de gebruikte video’s en foto’s verkeerde aannames verspreiden over het karakter, de intelligentie en de vaardigheden van dikke mensen, waardoor zij als minderwaardig worden gezien. Of anders gezegd: dikke mensen worden bijna nooit op een integere, positieve manier afgebeeld.

Dat heeft een negatieve invloed op hun fysieke en emotionele welzijn. Deze stigmatiserende foto’s zorgen er zo namelijk indirect voor dat dikke mensen meer gediscrimineerd worden o.a. op het werk, in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

Samen naar een oplossing

Dikke Vinger wil de media bewust maken van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het tegengaan van stigmatisering van dikke mensen.

We snappen dat deze taak niet altijd gemakkelijk is voor redacties. Met minder budget, minder medewerkers en veel tijdsdruk is het niet altijd mogelijk om uitgebreid te zoeken naar passend beeldmateriaal. Toch vinden wij het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de manier waarop dikke mensen, kinderen en tieners over het algemeen in beeld gebracht worden.

Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld waarmee je snel kan controleren of een gekozen beeld stigmatiserend of stereotyperend is.

Handige checklist

Staan dikke mensen met hun gezicht in beeld?

Dikke mensen worden vaak als blote lichaamsdelen afgebeeld waarbij net datgene ontbreekt waardoor mensen empathie voelen voor elkaar: het gezicht. Door alleen de romp te tonen blijft het idee onbewust bestaan dat dikke mensen geen echte personen zijn met waardevolle levens. Geef dikke mensen hun menselijkheid terug en toon hun gezicht.

Worden dikke mensen niet afgebeeld als lui?​

In de media zien we dikke mensen meestal lui op de bank liggen of volledig uitgeput en nat van zweet nadat ze een fysieke inspanning geleverd hebben. En hoewel ook dikke mensen zich mogen ontspannen hoe ze willen, is het beter om afbeeldingen te kiezen waarop hun inactieve vrijetijdsbesteding niet bijdraagt aan de stereotypen. Of kies ervoor om dikke mensen te tonen die met plezier in beweging zijn.

Dragen dikke mensen kleding die goed past?​

Een afbeelding van dikke mensen die uit hun kleding knappen wordt dikwijls gebruikt in de media en dat bevestigt het idee dat ze slordig en onverzorgd zouden zijn. De realiteit is dat dikke mensen niet in alle fysieke winkels terecht kunnen voor kleding die goed past en deze eenzijdige dramatisering bevestigt het idee dat ze buiten de norm vallen en daardoor ‘minder’ zijn. Kies daarom voor afbeeldingen van dikke mensen die goed zittende kleding dragen en er verzorgd uitzien. Het is dan nog steeds goed te zien dat mensen dik zijn.

Zien we dikke mensen die gevarieerd eten?

De eenzijdige weergave van dikke mensen met taart, donuts of een hamburger in de hand of op tafel draagt bij aan het idee dat dikke mensen altijd ‘verkeerde’ of ‘ongezonde’ keuzes maken. Dikke mensen hebben het recht om te eten wat ze willen, maar het is beter om geen stereotyperende afbeeldingen te gebruiken. Want ook dikke mensen eten gevarieerd, net zoals dunne mensen ook hamburgers eten.

Worden dikke mensen bij de dokter respectvol afgebeeld?

Dat betekent dat er geen weegschaal of centimeter rond de buik afgebeeld wordt, maar wel een situatie waarbij een diëtist, arts of verpleegkundige menselijk omgaat met hun patiënt. Dikke mensen worden dikwijls gereduceerd tot een nummer op de weegschaal of de omvang van hun lichaam, wat er weer voor zorgt dat ze niet als een volwaardig persoon gezien worden.

Hebben dikke mensen toestemming gegeven?

Foto’s en video’s van een winkelstraat waarop we dikke mensen van achteren zien, zijn ondertussen bijna standaard geworden, maar dat zijn vaak respectloze beelden. Gebruik daarom geen afbeeldingen waarvan het onzeker is of de persoon in kwestie toestemming gegeven heeft om het materiaal te publiceren. Kies voor foto’s en videomateriaal van dikke mensen of modellen die hiervoor uitdrukkelijk gekozen hebben.

Zijn dikke mensen niet het mikpunt van spot?

Dikke mensen zijn dikwijls het mikpunt van spot in allerlei situaties. In films worden ze voorgesteld als luie, vraatzuchtige en gretige mensen die zichzelf niet onder controle kunnen houden. En ook in (politieke) cartoons zien we deze inhaligheid op financieel gebied of in machtsposities. Daarmee blijft de boodschap gegeven worden dat een dik lichaam is iets om mee te lachen en dat het aanvaard is om dikke mensen belachelijk te maken.

Worden dikke mensen niet afgebeeld als Before & After foto's?​

Het internet staat vol met voor-en-na-foto’s waarop mensen afgebeeld worden, die voorheen dik en ‘ongelukkig’ waren en nu blij en trots hun dunne lichaam tonen. Hoewel deze foto’s als inspirerend gezien worden, zijn ze tegelijkertijd schadelijk voor dikke mensen – vooral wanneer zij zich proberen te verzoenen met hun lichaam. Dikke mensen zijn geen slanke mensen zijn die ‘gefaald’ hebben om gewicht te verliezen en moeten dan ook niet op deze manier afgebeeld worden.

Hoe de media kunnen helpen

Met deze checklist willen we beeldredacteuren, mediakanalen, programmamakers en journalisten die over beeldmateriaal beslissen, bewust maken van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in de manier waarop we als maatschappij denken over dikke mensen. Door hen voortaan positief, menselijk en respectvol af te beelden dragen jullie eraan bij dat dikke mensen minder gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden in onze maatschappij.

Wil je hiermee graag verder aan de slag gaan op je redactie of heb je meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op met Dikke Vinger en dan helpen we je graag verder. Je kan ons bereiken via mail (info@dikkevinger.org), Facebook of Instagram.

Dikke Vinger staat op de schouders van activisten, schrijvers en columnisten die eerder al aandacht hebben gevraagd voor de #HeadlessFatties. We geven dan ook graag een shout-out naar Charlotte Cooper voor alle blogs over het stigmatiseren van dikke mensen en Asha ten Broeke voor o.a. Doe eens geen hoofdloze dikkerd (met extra gratis tips!) (inclusief beeldbanken) en Geen gezicht.