VOORBEELDMAILS VOOR DIKKE PATIËNTEN

Als patiënt is het soms handig of nodig om een e-mail te sturen naar een zorgverlener of de praktijk. Bijvoorbeeld wanneer je op voorhand al enkele dingen wilt bespreken rond je negatieve ervaringen of na een afspraak een klacht wilt indienen.

Hier vind je enkele voorbeeldmails die je als basis kan gebruiken en aanpassen naar je eigen situatie voordat je ze verstuurt.

Wil je Dikke Vinger steunen zodat we projecten als Dik Bij De Dokter kunnen blijven uitvoeren? Dat kan met een donatie. Elke bijdrage is waardevol!

Je kan op voorhand bellen of mailen naar een praktijk om alvast een aantal dingen te vragen en/of te bespreken. Hiervoor kan je deze voorbeeldmail gebruiken, die je kan aanpassen naar naar je eigen situatie:

Beste dokter [naam],

Op [dag + datum] heb ik bij u een afspraak voor een [consultatie/onderzoek/check-up/…]. Ik wil u graag op voorhand op de hoogte brengen van enkele dingen die belangrijk zijn voor deze afspraak.

Ik ben dik en heb in het verleden al meermaals een negatieve ervaring gehad bij een zorgverlener vanwege mijn gewicht. Bijvoorbeeld:

[schrappen wat niet past en/of toevoegen wat nodig is]

 • Ik heb al dikwijls ongevraagd dieetadvies gekregen
 • De oorzaak van mijn symptomen werd onmiddellijk bij mijn gewicht gelegd, zonder dat hier verder onderzoek naar gedaan werd
 • Een zorgverlener heeft al eens een ongepaste en kwetsende opmerking gegeven over mijn lichaam en/of gewicht
 • Er was geen gepast materiaal aanwezig in de praktijk [als je wilt, kan je hierover nog uitbreiden, bijvoorbeeld: een bloeddrukmeter die niet goed rond mijn arm paste, een schort die mijn lichaam niet volledig bedekte, een scanner waar ik niet in paste, etc.]
 • Er is mij al eens een behandeling geweigerd omdat mijn BMI te hoog was en ik eerst maar moest afvallen
 • Verschillende zorgverleners geloofden me niet wanneer ik vertelde over mijn leefstijl, bijvoorbeeld over hoeveel ik eet en beweeg

Dit soort situaties heeft ervoor gezorgd dat ik nog weinig vertrouwen heb in zorgverleners en zorg soms uitstel.

Ik weet ondertussen ook dat gewichtsdiscriminatie in de zorg een maatschappelijk probleem is met negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen die dit ervaren. Verschillende onderzoeken tonen aan dat veel zorgverleners – bewust of onbewust – vooroordelen hebben over dikke patiënten en dat hun omgang met deze patiënten daardoor beïnvloed wordt. Op de website van Stichting Dikke Vinger vindt u hierover meer informatie (https://dikkevinger.org/wat-doen-we/actie/dik-bij-de-dokter/onderzoek/).

Ik zou graag willen vermijden dat mijn afspraak bij u bijdraagt aan mijn negatieve ervaringen en wil u daarom vragen om de volgende dingen in acht te nemen tijdens onze afspraak:

[schrappen wat niet past en/of toevoegen wat nodig is]

 • Ik wil liever niet gewogen worden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om bijvoorbeeld de juiste dosering van bepaalde medicatie te bepalen.
 • Als ik toch gewogen moet worden, dan wil ik niet dat u het getal hardop zegt of dat u er een opmerking over maakt.
 • Ik wil het niet over mijn gewicht hebben en wil ook geen dieetadvies of aanbevelingen voor een maagoperatie krijgen.
 • Ik vind het oké om over mijn leefstijl te praten, maar enkel op voorwaarde dat het op een niet-stigmatiserende manier gebeurt en u gelooft wat ik zeg.
 • Ik ben [bereid/niet bereid] om deze dingen grondiger te bespreken tijdens onze afspraak

U mag deze punten in mijn dossier noteren, zodat ook andere zorgverleners op de hoogte zijn van mijn situatie.

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groeten,

[jouw voornaam + naam]

Als je dingen vergeten bent te vragen of noteren tijdens een afspraak, kan je naar de praktijk bellen of e-mailen om je vragen of opmerkingen door te geven. Hiervoor kan je deze voorbeeldmail gebruiken, die je kan aanpassen naar je eigen situatie:

Beste dokter [naam],

Op [dag + datum] had ik bij u een afspraak voor een [consultatie/onderzoek/check-up/…]. Achteraf besefte ik dat ik een aantal dingen vergeten te vragen ben, waardoor ik informatie mis die ik toch graag zou hebben.

Het gaat om de volgende dingen:

[maak hier een lijstje met je vragen of andere informatie die je nodig hebt]

Ik hoop dat u me hierover de juiste informatie kan doorgeven.

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groeten,

[jouw voornaam + naam]

Als je niet tevreden bent over de zorg die je gekregen hebt of een negatieve ervaring had tijdens je afspraak, dan kan je een e-mail sturen naar de praktijk om een klacht in te dienen. Hiervoor kan je deze voorbeeldmail gebruiken, die je kan aanpassen naar je eigen situatie:

Beste,

Op [dag + datum] had ik bij [dokter naam] een afspraak voor een [consultatie/onderzoek/check-up/…]. Ik ben helemaal niet tevreden over hoe deze afspraak verlopen is en heb het gevoel dat ik geen goede zorg gekregen heb. Deze dingen hebben hieraan bijgedragen:

[schrappen wat niet past en/of toevoegen wat nodig is]

 • Ik heb ongevraagd dieetadvies gekregen
 • De oorzaak van mijn symptomen werd onmiddellijk bij mijn gewicht gelegd, zonder dat hier verder onderzoek naar gedaan werd
 • De dokter heeft een ongepaste en kwetsende opmerking geegeven over mijn lichaam en/of gewicht
 • Er was geen gepast materiaal aanwezig in de praktijk [als je wilt, kan je hierover nog uitbreiden, bijvoorbeeld: een bloeddrukmeter die niet goed rond mijn arm paste, een schort die mijn lichaam niet volledig bedekte, een scanner waar ik niet in paste, etc.]
 • De dokter ging ervan uit dat ik een slecht eetpatroon heb en niet aan sport doe, zonder me daarover eerst iets te vragen
 • De dokter geloofde me niet toen ik hem vertelde over mijn leefstijl wat betreft eetgewoontes en beweging
 • Ik kreeg geen [behandeling/doorverwijzing/…] omdat mijn BMI te hoog is

Deze ervaring heeft mijn vertrouwen in [dokter naam] geschaad, waardoor ik me onveilig voel om nog een afspraak met [hem/haar/hen] te maken. Door eerdere negatieve ervaringen met andere zorgverleners, draagt dit ertoe bij dat ik nog meer geneigd ben om zorg uit te stellen in de toekomst.

Ik wil graag een antwoord op deze klacht ontvangen waarin mijn ervaring erkend wordt en waarin u duidelijk maakt welke stappen u als praktijk gaat nemen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt – zowel met mij als met andere dikke patiënten.

Met vriendelijke groeten,

[jouw voornaam + naam]

Beste dokter [naam],

Ik ben patiënt bij u en zou graag aandacht willen vragen voor het thema van gewichtsinclusieve zorg.

[schrappen wat niet past en/of toevoegen wat nodig is:]

Als dik persoon vind ik het moeilijk om met een zorgverlener in gesprek te gaan over mijn gewicht, omdat ik daarmee al enkele negatieve ervaringen gehad heb.

Vanwege enkele negatieve ervaringen met zorgverleners, vergeet ik tijdens een afspraak dingen te zeggen of vragen, waardoor ik achteraf het gevoel heb dat er niet voldoende naar mij geluisterd is.

Mijn ervaringen bij u als zorgverlener zijn positief, maar ik denk dat er op het vlak van gewichtsinclusieve zorg nog enkele verbeteringen mogelijk zijn.

Stichting Dikke Vinger zet zich actief in voor een samenleving waarin dikke mensen gelijkwaardig kunnen leven, vrij van stigma en discriminatie. Met hun project Dik Bij De Dokter werken zij aan een betere gezondheidszorg voor dikke patiënten, door zowel patiënten als zorgverleners te ondersteunen.

Op hun website hebben ze daarom enkele interessante documenten verzameld die handig kunnen zijn voor u als zorgverlener, zoals flyers met compacte informatie en een uitgebreide brochure met praktische tips over gewichtsinclusieve zorg.

U vindt dit informatiepakket op https://dikkevinger.org/wat-doen-we/actie/dik-bij-de-dokter/voor-zorgverleners/

Ik hoop dat u deze informatie ter harte neemt, zodat uw praktijk actief kan bijdragen aan gewichtsinclusieve zorg. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[jouw voornaam + naam]

Hoewel goede zorg voor iedereen de standaard zou moeten zijn, is dat in de praktijk niet het geval. Als jij een positieve ervaring gehad hebt bij je zorgverlener, kan je dat daarom ook laten weten. Hiervoor kan je deze voorbeeldmail gebruiken, die je kan aanpassen naar je eigen situatie:

Beste dokter [naam],

Ik wil u graag bedanken voor de goede zorg die ik gekregen heb op [dag + datum].

In het verleden heb ik al meermaals negatieve ervaringen gehad bij een zorgverlener vanwege mijn gewicht, maar dat was tijdens onze afspraak gelukkig helemaal anders.

[schrappen wat niet past en/of toevoegen wat nodig is:]

* Ik voelde me gehoord en begrepen.
* U hebt geluisterd naar mijn klachten en me verschillende opties voor onderzoeken voorgesteld, zonder de oorzaak van mijn symptomen bij mijn gewicht te leggen.
* Er was gepast materiaal aanwezig, zonder dat ik daar zelf achter moest vragen.
* Het ging op geen enkel moment over dieetadvies of maagoperaties.
* …

Hoewel dit voor iedereen de standaard zou moeten zijn, heb ik al een aantal keer het tegenovergestelde meegemaakt. Voor mij was onze afspraak dus een positieve ervaring en dat wilde ik u graag even laten weten.

Met vriendelijke groeten,

[jouw voornaam + naam]

Een piramide van houten blokjes met elk een icoontje erop dat met gezondheidszorg te maken heeft

VOOR PATIËNTEN

Ontdek onze hulpmiddelen voor dikke patiënten, zodat jij de juiste zorg krijgt die je verdient.

Dik Bij De Dokter: verhalen

VERHALEN

Bekijk de verhalen van dikke patiënten die al eens gewichtsdiscriminatie in de zorg ervaren hebben.

Dik Bij De Dokter: onderzoek

ONDERZOEK

Ontdek de verschillende studies die al uitgevoerd zijn om gewichtsdiscriminatie in de zorg te onderzoeken.