WAT DOEN WE?

Dikke Vinger zet zich actief in voor een samenleving waarin dikke mensen gelijkwaardig kunnen leven, vrij van stigma en discriminatie.

Wij zijn de eerste stichting in Nederland die de belangen van dikke mensen op een inclusieve manier benadert. Wij willen niet het lichaamsgewicht van mensen veranderen, maar wel de systemen die dikke mensen buitensluiten, benadelen en beperken.

Om dat te kunnen realiseren werken we projecten en activiteiten uit die vertrekken vanuit drie pijlers: info (informeren en voorlichten), support (verbinding en ondersteuning) en actie (bestaansrecht en representatie).

INFO

We willen zowel dikke als niet-dikke mensen informeren en voorlichten door foutieve en/of incomplete informatie over dik zijn recht te zetten.

SUPPORT

Onze support is er specifiek voor dikke mensen om elkaar te steunen en ervaringen met elkaar te delen:

ACTIE

Met onze actiegroep creëren we online en offline ruimte voor dikke mensen, zowel op individueel als maatschappelijk niveau: