Uitnodiging Nederlands Huisartsen Genootschap

Dikke Vinger was in november 2021 te gast bij EenVandaag waar we geïnterviewd werden over ons project Dik Bij De Dokter. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werd tijdens de uitzending gevraagd om respons.

We waren behoorlijk geschrokken van de reactie van het NHG die zich in dit probleem niet herkent. Dikke Vinger heeft al meer dan honderd verhalen verzameld waaruit blijkt dat dikke mensen gewichtsdiscriminatie ondervinden bij de dokter. Uit onze online enquête blijkt ook dat 80 procent zorg vermijdt.

We hebben daarom besloten het NHG uit te nodigen voor een gesprek.

Geachte NHG,

Naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 13 november 2021 willen wij als Stichting Dikke Vinger graag met u in contact komen. In deze aflevering ging het er o.a. over dat dikke mensen gewichtsdiscriminatie ervaren in de zorg en het NHG benoemde dat zij dit beeld niet herkende, in ieder geval niet binnen Nederland. 

Vanuit onze actiegroep horen wij andere verhalen. Via ons project Dik Bij De Dokter kunnen dikke patiënten (anoniem) hun ervaringen, zie https://dikkevinger.org/wat-doen-we/actie/dik-bij-de-dokter/verhalen/ delen in de gezondheidszorg en daaruit blijkt dat er ook in Nederland sprake is van stigmatisering en gewichtsdiscriminatie. 

Die ervaringen variëren van enkel het advies om af te vallen bij een klacht die niets met gewicht te maken heeft, tot het weigeren van onderzoeken en operaties op basis van BMI. 

De gevolgen hiervan zijn in sommige gevallen zeer ernstig en zelfs levensbedreigend en zorgt er vaak ook voor dat dikke patiënten zorg zo lang mogelijk uitstellen. Dit is al meermaals aangetoond door onderzoek; zie https://dikkevinger.org/wat-doen-we/actie/dik-bij-de-dokter/onderzoek/

We begrijpen dat gewichtsdiscriminatie in veruit de meeste gevallen niet bewust gebeurt. Het is dan ook niet vreemd dat de problemen die dikke patiënten ervaren niet herkend worden. 

Dat een patiënt hierover een gesprek kan aangaan met de huisarts, zoals uw voorzitter mevrouw Borneman aangeeft in de uitzending, is vaak erg moeilijk vanwege de machtsverhouding, schaamte, het verdriet en soms ook vanwege eerdere trauma’s. Zeker als er al sprake is geweest van een eerdere negatieve ervaring.

Wij als stichting zetten ons in voor een betere zorg voor dikke patiënten. De folder in bijlage bevat richtlijnen over hoe de zorg voor dikke patiënten verbeterd kan worden. Langs deze weg willen wij u ook uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over ons project, zodat we kunnen bijdragen aan meer bewustwording bij huisartsen.

Hebt u interesse om met ons in gesprek te gaan of op een andere manier samen te werken? Dan horen we dat graag. We kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Stichting Dikke Vinger

Bijlagen: Richtlijnen voor zorgverleners met dikke patiënten, een vertaalde folder van NAAFA in PDF.