Strijd je mee tegen stigmatiserende afbeeldingen van dikke mensen?

Je kent ze hoogst waarschijnlijk wel, die afbeeldingen in de media waarop dikke mensen enkel met hun lichaam en zonder hoofd te zien zijn. Of waarop ingezoomd is op hun buik terwijl de knopen van hun hemd bijna openspringen. Of waarop ze een hamburger vasthouden.

Mediabedrijven en andere organisaties kennen precies geen andere manier om dikke mensen af te beelden. Ze gebruiken altijd dezelfde afbeeldingen die de vooroordelen over ons bevestigen: we zijn lui en slordig, en we eten te veel en ongezond. Die ideeën zijn zo wijdverspreid en ‘normaal’ geworden dat het bijna niet meer opvalt wanneer ze gebruikt worden. En de afbeeldingen die we in de media zien, doen daar dikwijls nog een schepje bovenop. Heel jammer natuurlijk, maar vooral ook heel schadelijk, want het is al verschillende keren aangetoond dat stigmatiserende afbeeldingen in de media een negatieve invloed  hebben op hoe mensen denken over dikke mensen.

Dikke Vinger wil daarom de media bewust maken van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het tegengaan van stigmatisering van dikke mensen. Maar daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig.

Met ons project Dik in de media hebben we al een lijst opgesteld waarmee we mensen willen helpen om te kiezen voor de juiste afbeelding. Maar als we meer bewustzijn willen creëren is er meer nodig: organisaties, bedrijven en personen moeten er elke keer opnieuw op aangesproken worden wanneer ze stigmatiserende beelden gebruiken. Op die manier merken ze dat dit niet meer kan en voelen ze – hopelijk – de druk om op voorhand beter na te denken over hun beeldkeuze.

En daar kan jij ons mee helpen!

Bijvoorbeeld door op sociale media een reactie te plaatsen wanneer je ziet dat dikke mensen negatief en/of stereotyperend afgebeeld worden:

De afbeelding die jullie hier gebruikt hebben is heel erg stigmatiserend. Dikke mensen worden continu op een stereotype negatieve manier afgebeeld in de media: lui, ongezond, vraatzuchtig, immoreel, onaantrekkelijk … Jullie afbeelding draagt hieraan bij en dat is heel schadelijk voor dikke mensen. Haal dit dus aub weg en/of vervang het door een andere afbeelding. Dank jullie wel.

Of als je ergens een artikel leest waarbij een stigmatiserende foto gebruikt wordt, kan je ook een e-mail sturen:

Beste [naam van persoon/organisatie],

[In het artikel ‘Titel’/ Op je blog / …] [ + link toevoegen] zag ik dat jullie een afbeelding gebruikt hebben waarop dikke mensen heel erg negatief en stereotyperend te zien zijn.

Dikke mensen worden al elke dag bewust en onbewust geconfronteerd met vooroordelen. De ideeën die we als maatschappij over hen hebben zijn zo wijdverspreid en ‘normaal’ geworden dat het bijna niet meer opvalt wanneer ze gebruikt worden: dikke mensen zijn lui, ongezond, vraatzuchtig, immoreel, onaantrekkelijk … Deze vooroordelen worden jammer genoeg dikwijls bevestigd door de eenzijdige manier waarop dikke mensen afgebeeld worden in de media, net zoals op de afbeelding die jullie gebruikt hebben.

Willen jullie de afbeelding dan ook aub weghalen en/of vervangen door een andere niet-stigmatiserende afbeelding van dikke mensen? Op de website van Dikke Vinger staat hierover meer informatie die jullie kan helpen: https://dikkevinger.org/projecten/dik-in-de-media/

Dank jullie wel.

Met vriendelijke groet,

[jouw naam]

En natuurlijk mag het ook gezegd worden als het goed gaat. Bijvoorbeeld wanneer je op sociale media een afbeelding ziet waarop dikke mensen positief of neutraal te zien zijn:

Wat fijn dat jullie deze afbeelding gebruiken! Dit moeten we meer zien in de media: dikke mensen die [positief/neutraal] afgebeeld worden als volwaardige personen. Daar zouden anderen een voorbeeld aan moeten nemen. Dank jullie wel!

Ook wanneer je merkt dat iemand er regelmatig rekening mee houdt om geen stigmatiserende afbeeldingen van dikke mensen te gebruiken, kan je een e-mail sturen om hen te laten weten hoe fijn je dat vindt:

Beste [naam van persoon/organisatie],

Op jullie [website/sociale media/blog/…] heb ik al verschillende keren gemerkt dat jullie voor afbeeldingen kiezen waarop dikke mensen op een [positieve/neutrale] manier te zien zijn.

Ik vind het heel fijn dat jullie hier rekening mee houden en hierdoor niet bijdragen aan de vooroordelen en het stigma waarmee dikke mensen elke dag geconfronteerd worden. Hier zouden heel wat organisaties een voorbeeld aan moeten nemen!

Dank jullie wel.

Met vriendelijke groet,

[jouw naam]

Je kan deze teksten (met de nodige aanpassingen) kopiëren en plakken wanneer je de mogelijkheid ziet. Of je kan ze gebruiken als basis om je eigen persoonlijke tekst mee te schrijven. Hoe vaker en met hoe meer mensen we dit doen, hoe sneller mensen gaan beseffen dat het niet gepast is om stigmatiserende afbeeldingen van dikke mensen te gebruiken. Doe jij ook mee?