Stichting Dikke Vinger is een feit!

Anoesjka, Sigrid en Jenny tekenen bij de Notaris voor Stichting Dikke Vinger

Vanaf vandaag 25 mei 2021 is het officieel: Dikke Vinger is een stichting. Mede mogelijk gemaakt door de spark subsidie van Mama Cash waar we ontzettend blij mee en dankbaar voor zijn.

Dikke Vinger is een organisatie die zich inzet voor dikke mensen vanuit respect en lichaamsacceptatie (ofwel: het is oké om dik te zijn), en biedt dikke mensen een veilige ruimte om te zijn wie ze zijn. We willen voorzien in de behoefte van dikke mensen om hun leven te leiden in het lichaam dat ze hebben en de ervaringen die daaruit voortkomen te delen. Hier is onder dikke mensen veel behoefte aan zoals is gebleken uit het succes van de Dikke Vinger supportgroep bij Adem Inn in Rotterdam – opgericht door non van Driel en Merel Wildschut.

Stichting Dikke Vinger heeft ten doel het algemeen belang te dienen door zich actief in te zetten voor een samenleving waarin dikke mensen gelijkwaardig kunnen leven, vrij van stigma en discriminatie.

Het bestuur bestaat uit drie personen (op de foto van links naar rechts):

Voorzitter Anoesjka Minnaard (Den Haag)
Secretaris Sigrid van der Meer (Utrecht)
Penningmeester Jenny Klijnsmit (Rotterdam)

De stichting wil verandering brengen op intra persoonlijk, interpersoonlijk en institutioneel niveau door te werken vanuit drie pijlers: info (informeren en voorlichten), support (verbinding en ondersteuning) en actie (bestaansrecht en representatie).

Organisaties in Nederland die momenteel actief zijn, voor de belangen van dikke mensen, zijn niet vrij van geïnstitutionaliseerd (medisch) stigma. Zij richten zich voornamelijk op ‘obesitas’ met de (achterhaalde) BMI als indicatie.

Stichting Dikke Vinger wil niet het lichaamsgewicht van mensen veranderen (in de hoop dat zij dan niet meer gestigmatiseerd worden), want voor hulp-bij-afvallen kun je overal terecht in de wereld. Wij willen de systemen aanpakken die dikke mensen buitensluiten, benadelen en beperken.

Dikke Vinger is dan ook de eerste stichting in Nederland die de belangen van dikke mensen op een inclusieve manier benadert. Want dikke mensen verdienen – onafhankelijk van gewicht, leefstijl of gezondheidsstatus – respect en een gelijkwaardige behandeling. 

De vrijwilligers van Dikke Vinger creëren o.a. meer zichtbaarheid voor dikke mensen en zijn beschikbaar als gesprekspartner en (ervarings)deskundige bij beleidsmakers in o.a. de zorgsector en de overheid.

Daarmee sluit de stichting zich als Nederlandse organisatie aan bij internationale organisaties die binnen de social justice-beweging strijden voor fat acceptance en fat liberation.

Get ready voor grootse plannen en mooie campagnes 👀