Open brief aan GGD over vaccinatienaalden

Beste directie GGD/GHOR Nederland

Stichting Dikke Vinger zet zich in voor de gelijke behandeling van dikke mensen in de maatschappij. Goede zorg op maat voor dikke mensen is een belangrijk thema waar onze stichting campagne op voert. Vanuit deze rol verzoeken wij de GGD om, in het belang van goede zorg aan dikke mensen, de informatievoorziening van de huidige COVID vaccinatie aan te passen en ditzelfde te doen voor toekomstige vaccinaties waaronder de griepprik.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad om in het najaar van 2023 te starten met een structureel vaccinatieprogramma tegen corona.

Deze vaccinatieronde richt zich op mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. De richtlijn van het RIVM maakt duidelijk dat mensen met een BMI groter of gelijk aan 40 in deze groep zitten. Sinds 2022 worden zij ook jaarlijks uitgenodigd voor de griepprik. Mogelijk wordt ook de COVID vaccinatie een jaarlijkse herhaling voor deze groep mensen.

Eerdere vaccinaties voor deze groep werden door de huisartsen uitgevoerd. Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staat de instructie om personen met een BMI gelijk aan of groter dan 40 altijd met een langere naald van 38mm te vaccineren. Bij de groep met een BMI tussen 30 en 40 adviseert het NHG dat degene die de vaccinatie zet een inschatting maakt. Aanwijzingen voor deze inschatting staan op de website. (1)

Er zijn ook internationale adviezen om een veel grotere groep altijd te vaccineren met langere naalden. (2) Namelijk personen met BMI groter dan of gelijk aan 40 en vrouwen met gewicht groter dan 90kg en mannen met gewicht van meer dan 118kg.

Uw huidige werkwijze

Voor de huidige vaccinatieronde ligt de uitvoering bij de GGD. Op onze schriftelijke vraag over de wijze van vaccinatie bij zwaardere mensen, bevestigde de GGD dat het voor effectieve vaccinatie noodzakelijk is om zwaardere mensen met een langere naald te vaccineren.

In de reactie stond verder dat de naalden niet standaard worden meegeleverd en dat deze op de locatie zelf voorradig moeten zijn. De GGD adviseerde daarom om de lokale GGD van tevoren in te lichten over de noodzaak van het vaccineren met een langere naald.

Voor de huidige vaccinatie en voor de griepprik worden mensen met een BMI gelijk aan of boven de 40 in het bijzonder opgeroepen. Maar ook worden mensen uit andere risicogroepen opgeroepen. In die groepen zitten ook mensen met een BMI tussen 30 en 40.

De NHG schat in dat bij de griepprik (en daarmee ook voor de Corona vaccinatie) ongeveer 5-10% van de bevolking moet worden gevaccineerd met een langere naald. Dat zijn 700.000 tot 1.4 miljoen Nederlandse volwassenen.

Op uw website is geen informatie te vinden over het belang van vaccinatie met langere naalden voor dikke mensen.

Met uw huidige werkwijze en communicatie biedt u dikke mensen niet de optimale bescherming. De GGD laat het aan dikke mensen zelf over om bij toeval te weten te komen dat een langere naald nodig is zodat zij dan pas de zorg krijgen die voor dunne mensen vanzelfsprekend is.

Verzoek

Goede gezondheidszorg vereist dat mensen geïnformeerde keuzes kunnen maken. Op dit moment schiet uw communicatie en informatievoorziening over de vaccinatie voor dikke mensen tekort. Wij verzoeken u daarom om:

  1. Informatievoorziening: In het licht van de verschillende adviezen die wij in deze brief hebben benoemd te zorgen dat er eenduidige informatie over de benodigde naalden bij dikke personen met spoed op de website of in het aanmeldformulier wordt toegevoegd.
  2. Zorg voor iedereen: Te zorgen voor voldoende voorraad van de benodigde langere naalden. De suggestie in uw reactie is dat langere naalden niet standaard worden meegeleverd. Dit is gezien de grote aantallen mensen voor wie een effectieve vaccinatie daarvan afhangt, niet uit te leggen.
  3. Transparante richtlijnen en discretie: Maak uw richtlijnen en instructies aan GGD personeel om bij dikke personen een langere naald te gebruiken online beschikbaar naar het voorbeeld van de NHG. Instrueer uw personeel zowel over de inhoudelijke richtlijnen als over discretie bij het gebruik van langere naalden voor dikke mensen.

We kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Dikke Vinger

(1) Zie het onderdeel Langere Naald bij obesitas op:
https://www.nhg.org/praktijkvoering/vaccinatieprogrammas/praktijkhandleiding-griepvaccinatie/uitvoering-nationaal-programma-grieppreventie/#vaccineren

(2) Zie bijvoorbeeld de Amerikaanse CDC:
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/downloads/vaccine-administration-needle-length.pdf

Dank & credits aan Maurice Sistermans voor het opzetten en meedenken over deze brief.