MANIFEST

DIKKE VINGER CREËERT RUIMTE VOOR DIKKE MENSEN

Dikke mensen hebben het onvoorwaardelijke recht op gelijkwaardige behandeling en een leven vrij van stigmatisering, discriminatie en emotionele of fysieke mishandeling.

Ongeacht iemands uiterlijk;
ongeacht waarom iemand dik is;
ongeacht eventuele gezondheidsklachten en -risico’s van dik zijn;
ongeacht iemands eigen en andermans waardering van het (dikke) lichaam;
ongeacht de aan- of afwezigheid van de wens en de mogelijkheid om het dik zijn te veranderen.

Op dit moment worden dikke mensen ongelijkwaardig behandeld en gestigmatiseerd, ook in Nederland.

Stel je voor dat je door onbekenden bij voorbaat als lui wordt bestempeld. Dat je op straat minutenlang wordt aangestaard zonder écht gezien te worden. Dat je in winkels geen comfortabele en leuke kleding kunt vinden in jouw maat. Dat je er dagelijks op wordt gewezen dat jouw lichaam niet binnen de schoonheidsidealen valt. Dat je op feestjes te horen krijgt dat je de taart dit keer misschien beter kan laten staan. Dat mensen ongevraagd hun mening geven over jouw gezondheid. Dat een dokter je adviseert om af te vallen, nog voordat hij je klachten heeft onderzocht. 

Dit is de dagelijkse realiteit van veel dikke mensen. Dikke mensen worden benadeeld in uiteenlopende situaties: van sollicitatieprocedures tot in de media, van de behandeling door medisch personeel tot in kledingwinkels. Hoewel het eerste artikel uit de Nederlandse Grondwet ongelijke behandeling en discriminatie nadrukkelijk verbiedt, is geïnstitutionaliseerde discriminatie en stigmatisering van dikke mensen aan de orde van de dag. En dat moet veranderen. 

Het aan de kaak stellen en uitbannen van discriminatie en stigmatisering van dikke mensen is urgent. Daarnaast herkennen we een grote behoefte om te kunnen praten over dik zijn in een veilige omgeving, maar deze ruimte is schaars. Vanuit deze urgentie is Dikke Vinger in het leven geroepen. Dikke Vinger heeft tot doel om een samenleving te creëren waarin dikke mensen in gelijkwaardigheid en vrijheid kunnen leven. 

'DIK' ALS NEUTRAAL WOORD

Dikke mensen worden elke dag bewust of onbewust geconfronteerd met vooroordelen. De kans is daarom groot dat je het helemaal niet fijn vindt om jezelf ‘dik’ te noemen. Misschien vind je het zelfs een akelig woord of vind je het maar raar dat wij onszelf dik noemen. Dat snappen we heel goed en we lichten het daarom graag even toe.

Dikke Vinger gebruikt ‘dik’ niet als scheldwoord, maar als neutrale beschrijving van het lichaam.

Net als de woorden klein en groot, kort en lang zijn dik en dun neutrale omschrijvingen. Denk bijvoorbeeld aan een dik boek of een dikke jas. Of denk aan een dikke boterham, een dikke boom of dik voor mekaar.

Zodra ‘dik’ op een lichaam van toepassing is, worden er vaak onterecht negatieve associaties aan gekoppeld zoals, lui, ongezond, lelijk, vies en ongedisciplineerd. We willen niet bewijzen dat alle dikke mensen wél gedisciplineerd en gezond zijn, maar enkel benadrukken dat deze eigenschappen niet af te lezen zijn van lichaamsvorm of maat.

Dikke Vinger wil het woord ‘dik’ neutraliseren en daarom gebruiken we dit woord op onze website. Zo hopen we de negatieve lading weg te kunnen nemen; voor onszelf en voor de buitenwereld.

ONS MANIFEST

FAT LIBERATION MANIFESTO

Dikke Vinger onderschrijft het Fat Liberation Manifesto zoals geschreven door Judy Freespirit en Aldebaran in november 1973 in de VS.

1. WE believe that fat people are fully entitled to human respect and recognition.

2. WE are angry at mistreatment by commercial and sexist interests. These have exploited our bodies as objects of ridicule, thereby creating an immensely profitable market selling the false promise of avoidance of, or relief from, that ridicule.

3. WE see our struggle as allied with the struggles of other oppressed groups against classism, racism, sexism, ageism, financial exploitation, imperialism and the like.

4. WE demand equal rights for fat people in all aspects of life, as promised in the Constitution of the United States. We demand equal access to goods and services in the public domain, and an end to discrimination against us in the areas of employment, education, public facilities and health services.

5. WE single out as our special enemies the so-called “reducing” industries. These include diet clubs, reducing salons, fat farms, diet doctors, diet books, diet foods and food supplements, surgical procedures, appetite suppressants, drugs and gadgetry such as wraps and “reducing machines”. WE demand that they take responsibility for their false claims, acknowledge that their products are harmful to the public health, and publish long-term studies proving any statistical efficacy of their products. We make this demand knowing that over 99% of all weight loss programs, when evaluated over a five-year period, fail utterly, and also knowing the extreme proven harmfulness of frequent large changes in weight.

6. WE repudiate the mystified “science” which falsely claims that we are unfit. It has both caused and upheld discrimination against us, in collusion with the financial interests of insurance companies, the fashion and garment industries, reducing industries, the food and drug industries, and the medical and psychiatric establishment.

7. WE refuse to be subjugated to the interests of our enemies. We fully intend to reclaim power over our bodies and our lives. We commit ourselves to pursue these goals together.

FAT PEOPLE OF THE WORLD, UNITE! YOU HAVE NOTHING TO LOSE.