“Maar dikke mensen worden toch helemaal niet gediscrimineerd?”

In onze reeks What the faq (= veelgestelde vragen) reageren we op opmerkingen en vragen die we dikwijls horen of lezen over dik zijn.

Deze keer:

"Maar dikke mensen worden toch helemaal niet gediscrimineerd?"

Jawel, dikke mensen worden gediscrimineerd in onze maatschappij, o.a. op het vlak van werk, onderwijs en gezondheidszorg.

Sommige mensen vinden het woord ‘discriminatie’ te sterk als het gaat om dikke mensen. Toch is dat het juiste woord, want wij worden wel degelijk achtergesteld en buitengesloten op verschillende vlakken in onze maatschappij.

Op school worden dikke kinderen bijvoorbeeld vaker gepest. Ze krijgen ook lagere punten dan hun dunne klasgenoten, hoewel ze even slim zijn. En ze hebben minder kans om naar het hoger onderwijs door te stromen.

Ook op de werkvloer worden dikke mensen benadeeld. Dikke mensen hebben minder kans om aangeworven te worden in vergelijking met dunnere kandidaten. En als ze dan toch een job hebben, krijgen ze minder loon en minder snel een promotie. Daarnaast denken collega’s en leidinggevenden dat dikke mensen geen zelfdiscipline hebben en dat ze lui en minder competent zijn.

En ook in de gezondheidszorg zet dit zich verder en daar is al veel onderzoek naar gedaan. Dokters blijken heel wat vooroordelen te hebben over dikke mensen. En die vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat dokters anders omgaan met dikke patiënten. Zo communiceren ze anders, geven ze minder informatie en brengen ze minder tijd door met dikke patiënten in vergelijking met dunne patiënten. Symptomen worden soms ook enkel in verband gebracht met het gewicht, met als gevolg dat dikke patiënten niet doorverwezen worden of enkel gewichtsverlies als advies krijgen. Daardoor kunnen ernstige diagnoses gemist worden.

Dus ja, discriminatie is echt wel het juiste woord om te beschrijven wat dikke mensen meemaken in onze maatschappij.