“Jullie ontkennen het gezondheidsrisico van obesitas”

In onze reeks What the faq (= veelgestelde vragen) reageren we op opmerkingen en vragen die we dikwijls horen of lezen over dik zijn.

Deze keer:

"Jullie ontkennen het gezondheidsrisico van obesitas"

Dikke mensen hebben een verhoogd gezondheidsrisico voor bepaalde aandoeningen. Dikke Vinger ontkent dat niet, maar zet vraagtekens bij de heersende overtuigingen over de oorzaak en aanpak van deze risico’s.

We weten dat de link bestaat tussen een hoog BMI en bepaalde gezondheidsaandoeningen zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk en bepaalde soorten kanker. Die associatie ontkennen we niet.

We willen wel benadrukken dat het een associatie is en geen oorzakelijk verband. Dat wil zeggen dat een hoog gewicht en bovenstaande aandoeningen tegelijkertijd voorkomen, maar dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat het hoge gewicht de oorzaak is van die aandoeningen.

Dat is belangrijk, want dezelfde aandoeningen worden volgens onderzoek ook gelinkt met andere factoren waar dikke mensen mee te maken hebben, zoals:

  • jojoën 
  • stigmatisering 
  • stress 
  • gewichtsdiscriminatie (in de zorg, op school, op het werk, in het sociale leven, etc.)
  • sociale determinanten (woonsituatie, opleiding, armoede, etc.)


Deze associaties kunnen niet uitgesloten worden als mogelijke oorzaken van bepaalde gezondheidsaandoeningen bij dikke mensen, maar daar wordt geen rekening mee gehouden in huidig onderzoek.
Deze factoren worden dan ook amper belicht in het maatschappelijke debat. 

Als deze factoren wel besproken worden, is dat meestal vanuit het oogpunt dat deze onwenselijk zijn omdat dikke mensen er nóg dikker van kunnen worden. Terwijl het probleem natuurlijk is dat ze gewoonweg schadelijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van dikke mensen, ongeacht of je erdoor aankomt.

We ontkennen de link tussen gewicht en de verhoogde risico’s op bepaalde aandoeningen dus niet, maar vinden het wel schadelijk dat andere mogelijke risicofactoren bijna nooit besproken en onderzocht worden.