“Is een maagoperatie niet iets voor jou?”

Op een blauwgroene ondergrond liggen allerlei benodigdheden voor een operatie bij elkaar zoals een schaar en een scalpel

In onze reeks What the faq (= veelgestelde vragen) reageren we op opmerkingen en vragen die we dikwijls horen of lezen over dik zijn.

Deze keer:

Is een maagoperatie niet iets voor jou?

Maagoperaties worden in onze maatschappij voorgesteld als dé oplossing voor dikke mensen. Maar we krijgen een vertekend beeld van de schadelijke impact die zo’n operatie kan hebben op je leven, omdat de cijfers en verhalen veel rooskleuriger voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn.

In onze maatschappij heerst het idee dat een maagoperatie dé oplossing is voor dikke mensen (aka ‘obesitas’) en dat de negatieve bijwerkingen ervan verwaarloosbaar zijn. Daarnaast worden dikke mensen gestigmatiseerd en gediscrimineerd, en krijgen ze ook niet altijd de zorg die ze nodig hebben, omdat afvallen regelmatig een voorwaarde is voordat je behandeld wordt voor andere aandoeningen. In deze situatie is het heel logisch dat mensen ervoor kiezen om een maagoperatie te laten uitvoeren, om welke reden dan ook.

Onvoorspelbare risico's

Jammer genoeg is de lijst van gekende mogelijke negatieve bijwerkingen op korte en lange termijn heel lang. En je weet op voorhand niet welke symptomen je allemaal gaat hebben en hoe zwaar ze zullen zijn.

De verhalen van mensen die veel last hebben van bijwerkingen of die spijt hebben van de operatie, krijgen we alleen niet zo vaak te horen. Logisch, want in onze dieetcultuur is de algemene overtuiging dat álles beter is dan dik zijn. Het zijn dan ook vooral de succesverhalen die aan bod komen, waardoor we dikwijls geen goed beeld hebben van de negatieve gevolgen die een maagverkleining heeft op je leven.

Misleidende cijfers

Daarnaast laten ook de wetenschappelijke cijfers een genuanceerder beeld zien dan wat we overal te horen krijgen. Bij studies die de ‘voordelen’ van maagoperaties onderzoeken, zien we dat de meerderheid van mensen die oorspronkelijk deelnemen aan een studie niet meer in de groep zitten die op lange termijn opgevolgd wordt. Van hen zijn er dus geen gegevens bekend, waardoor de cijfers van onderzoeken dikwijls veel rooskleuriger lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

Als we al deze factoren in rekening brengen, vinden wij dat mensen in onze maatschappij onder druk gezet worden om te kiezen voor een maagoperatie, zonder dat ze alle juiste informatie krijgen en misleid worden over het ‘succes’ ervan. Dus nee, een maagoperatie is niet ‘iets voor mij’.