Dikke Vinger ontvangt Spark subsidie

Dikke Vinger heeft in 2020 bij Mama Cash aanvraag gedaan voor een subsidie uit het Spark Portfolio. Mama Cash ondersteunt opkomend feministisch activisme met kleine subsidies tussen 500 en 1500 euro. Die zijn bedoeld om het werk te steunen van gemarginaliseerde gemeenschappen die werken aan de rechten voor vrouwen, meiden, trans en intersekse personen.

Momenteel wordt er veel vrijwilligerswerk verricht door onze Dikke Vingers en alle kosten (en werkuren) worden betaald uit eigen zak. Denk daarbij aan het faciliteren van o.a. de kledingruil, reiskosten, supportgroepen, podcastopnames, evenementen, projecten, website content en hosting.

We zijn (samen met nog 21 organisaties) gekozen uit honderden aanmeldingen en zijn dan ook trots en enorm dankbaar dat onze aanvraag is gehonoreerd.

 

Supportpakket

Met de Spark subsidie willen we de eerste batch gratis Dik bij de Dokter Supportpakketjes financieren voor iedereen die bij hun zorgverlener gestigmatiseerd wordt op basis van hun gewicht. Met dit pakket kunnen dikke mensen beter voor zichzelf opkomen bij de huisarts of in andere zorgsituaties. Hiermee willen we voorkomen dat dikke mensen een verkeerde diagnose of een ontoereikend behandelplan krijgen of dat zij zorg gaan vermijden vanwege negatieve ervaringen in het verleden.

 

Stichting Dikke Vinger

Naast het supportpakket willen we Dikke Vinger officieel oprichten als ANBI stichting. Daarmee worden wij de eerste stichting in Nederland die de belangen van dikke mensen op een inclusieve manier benadert. Want dikke mensen verdienen – onafhankelijk van gewicht, leefstijl of gezondheidsstatus – respect en een gelijkwaardige behandeling.

Daarmee sluit de stichting zich als Nederlandse organisatie aan bij internationale organisaties die binnen de social justice-beweging strijden voor fat acceptance en fat liberation.