Dikke Vinger Manifest

Dikke Vinger Manifest

Van media tot mode industrie, van huisarts tot sollicitatiegesprek; dikke mensen worden regelmatig bespot, benadeeld en veelal bestempeld als lui en ongezond.

De actiegroep van Dikke Vinger strijdt hier tegen want ...

dikke mensen hebben het onvoorwaardelijke recht op gelijke behandeling en een leven vrij van discriminatie en stigmatisering.

1. Dikke mensen verdienen respect en de reden waarom iemand dik is, iemands gezondheid of uiterlijk mag nooit een voorwaarde zijn.

2. Dikke mensen moeten vrij kunnen zijn hun leven te leiden zonder schaamte of schuld opgelegd door anderen.

3. Dikke mensen zijn niet verplicht om af te vallen of om hun lichaam anderszins te veranderen.

4. Dikke mensen hebben recht op gelijkwaardige deelname aan de maatschappij, waaronder op het gebied van werk, onderwijs en gezondheidszorg.

5. Dikke mensen verdienen het om menselijk, integer en positief afgebeeld en besproken te worden in de media, zonder stigma en stereotypering.