Dikke Vinger in gesprek met de overheid

Foto: Anoesjka Minnaard

Dikke Vinger heeft begin februari 2021 gesproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Toezichtsproject op persoonsgerichte leefstijlbegeleiding.

Een hele mond vol, maar samengevat: de overheid heeft eind 2018 het Nationaal Preventie Akkoord afgesloten waar o.a. “preventie van ov*rgewicht en ob*sitas” deel van uitmaakt. De opdracht van de Inspectie hierin is om toezicht te houden op de kwaliteit van zorg die zorgverleners bieden.

Dit jaar willen ze naast de ervaringen van zorgverleners ook rekening houden met de ervaringen van dikke mensen zelf (de doelgroep) over dit onderwerp.

Dikke Vinger is uiterst kritisch op de missie, doelstelling en aanpak van het Nationaal Preventie Akkoord omdat deze in de basis vol zit met incorrecte aannames over de relatie tussen gewicht en gezondheid. Hoewel we geen invloed hebben op het akkoord zelf – want dat is al in werking – wilden we hen ondanks onze bezwaren toch graag uitleggen waarom het plan stigmatiserend en discriminerend is en hoe de uitvoering ervan beter kan.

We hebben twee gesprekken gehad met de Inspectie. Daarin hebben we ons gericht op het problematische fundament waarop het akkoord gebouwd is en de systemische problemen die dikke mensen structureel ondervinden in de zorgverlening. Daarnaast hebben we ook onze persoonlijke ervaringen gedeeld over diëten en bewegen, en hebben we aangegeven hoe de uitvoering van het akkoord beter kan zodat het minder schade aanricht bij dikke mensen.

Na afloop van het eerste gesprek vertelde de Inspectie dat wij onderwerpen hebben benoemd die nog niet eerder waren aangedragen door zorgprofessionals. En tijdens het tweede gesprek waren ze ontdaan over de akelige ervaringen die dikke mensen hebben in de zorgsector. In beide gevallen hebben wij dus nieuwe inzichten kunnen geven, waardoor zij het gesprek – net als wij – als geslaagd ervaren hebben.

Foto: Dikke Vinger fotoshoot 2019 door Anoesjka Minnaard