Dik Bij De Dokter

Een gynaecoloog die vijf keer een test doet omdat je wel zwangerschapsdiabetes móét hebben met jouw gewicht. Een dokter die zegt dat je moet afvallen, terwijl achteraf blijkt dat je een dubbele longontsteking hebt. Een onderzoekstafel met een maximumgewicht waar niet iedereen veilig gebruik van kan maken.

Er zijn heel wat dikke patiënten die al een negatieve ervaring gehad hebben bij een zorgverlener enkel vanwege hun gewicht. Met het project Dik Bij De Dokter willen we daar iets aan veranderen door:

  • het probleem van gewichtsdiscriminatie in de zorg in kaart brengen door verhalen te verzamelen en samen te werken met andere personen of organisaties;
  • dikke patiënten helpen en ondersteunen door hen informatie en andere praktische hulpmiddelen te geven;
  • kennis en bewustwording bij zorgverleners vergroten door met hen in gesprek te gaan en samen te werken.

Aanbod voor dikke patiënten

Een van de doelstellingen van Dik Bij De Dokter is om dikke patiënten te helpen om beter voor zichzelf op te komen wanneer ze gewichtsdiscriminatie ervaren in de zorg.

Dat willen we bereiken door o.a.:

  • een supportpakket aan te bieden met tips die je kan toepassen voor, tijdens en na je consultatie
  • voorbeeldmails ter beschikking te stellen die je kan gebruiken om naar je dokter en/of praktijk te sturen
  • webinars te geven vol informatie om jou sterker in je schoenen te laten staan (nog in de maak)
  • jou op de goede weg te zetten wanneer je een officiële klacht wilt indienen
  • etc.

Verhalen verzameld

Zegt jouw dokter altijd dat je moet afvallen, ook al ben je daar voor een verkoudheid? Heb je het idee dat je klachten niet altijd serieus genomen worden? Heb je ooit al eens een vernederende opmerking gekregen van een zorgverlener vanwege je gewicht?

Dan mag je ons altijd anoniem je verhaal doorsturen.

We hebben ondertussen al meer dan honderd verhalen verzameld van dikke patiënten die al eens gewichtsdiscriminatie ervaren hebben in de zorg. Daarmee willen we aantonen dat dit geen alleenstaande gevallen zijn, maar een maatschappelijk probleem dat aangepakt moet worden.

Door jouw verhaal te delen draag je eraan bij dat we met Dik Bij De Dokter kunnen helpen om betere zorg te vragen voor dikke patiënten.

Informatie voor zorgverleners

Met ons project Dik Bij De dokter willen we ook zorgverleners bewuster maken over het stigma dat dikke mensen ervaren in de maatschappij en dus ook in de zorg.

We hopen dat we hiermee een breder perspectief kunnen bieden op gezondheid en welzijn, zodat we kunnen bijdragen aan een zorgsysteem waarin dikke mensen de juiste diagnose en een passende behandeling krijgen, zonder vooroordelen en stigmatisering.

In ons aanbod zit o.a. een folder met praktische tips over hoe u een betere dokter kan zijn voor uw dikke patiënten en workshops die we aanbieden om hiermee aan de slag te gaan.

Onderzoek over gewichtsdiscriminatie in de zorg

Er is al heel wat onderzoek gedaan naar gewichtsdiscriminatie in de zorgsector. Telkens opnieuw blijkt dat dit een reëel probleem is en geen uitzondering van hier en daar eens een dikke patiënt.

De studies die hierover uitgevoerd zijn, tonen aan dat gewichtsdiscriminatie in de zorg heel wat negatieve gevolgen heeft voor het welzijn en de gezondheid van dikke patiënten. Want dit gaat lang niet alleen over een opmerking die gemaakt wordt over het gewicht van een patiënt, maar ook over zorgverleners die geen onderzoek willen doen of een verkeerde diagnose stellen, met levensbedreigende situaties als gevolg.